Müdürlüğümüz Banka Promosyon İhale Kararı ve Şartname