MUĞLA DATÇA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüz Koordinesindeki AB Projesinin İlk Toplantısı Gerçekleştirildi

Müdürlüğümüz Koordinesindeki AB Projesinin İlk Toplantısı Gerçekleştirildi

Muğla´da koordinatör ülke olarak AB projesi onay alan tek kurum olan Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, örnek bir projeyi daha hayata geçirdi.
İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Fedai AKIN yönetiminde, İngilizce Öğretmenimiz Sayın Halil İbrahim GÜL koordinatörlüğünde 4 Avrupa ülkesi ile birlikte yürütülen "Sporla Öğreniyorum" projesine, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, İtalya ve Polonya ülkeleri destek veriyor.

Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen "Sporla Öğreniyorum" adlı projenin ilk ayağı Datça´da yabancı ortakların da katılımıyla başladı. AB Erasmus Programı kapsamında 201 bin Avro hibe almaya hak kazanan projenin yürütme ve bütçe planlama toplantısı 10/12/2015 tarihinde Orcey Otel´de yapıldı.


Farklı ülkelerden insanların kültürlerini sporla birleştirmeyi amaçlayan proje kapsamında Çek Cumhuriyeti´nden bir, Yunanistan´dan ise iki ayrı heyet toplantı için Datça´ya geldi. Programın diğer iki ortağı olan İtalya ve Polonya ise toplantılara, internet ortamında katıldılar.


İlçe Mili Eğitim Müdürümüz Sayın Fedai AKIN, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği´nden 90 puanla olur alan "Sporla Öğreniyorum" projesinin Türkiye´den seçilen 17 proje arasında 6´ncı sırada yer almasının mutluluk verici olduğunu ifade etti.
Muğla ilinde koordinatör ülke olarak projesi onay alan tek kurum olduklarını belirten AKIN, proje ile ortak ülkelerin sporla eğitimi amaçladıklarını belirterek, "Farklı ülkelerden insanların kültürlerini sporla nasıl bir arada tutabiliriz düşüncesinden hareketle yola çıktığımız projemiz 90 puanla Avrupa Birliği´nden olur aldı. Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak , Muğla ilinde koordinatör ülke olarak projesi onay alan tek kurum olmaktan mutluyuz. Proje ile özelikle unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Türk sporlarını yeniden canlandırmayı arzuluyoruz. Programın daha sonraki toplantıları Yunanistan, İtalya ve Çek Cumhuriyeti´nde gerçekleştirilecek" dedi.

 

Toplantının ilk gününde Proje takvimi oluşturularak, projeye dahil ülkelerin ziyaret tarihleri belirlendi, ardından Müdürümüz Sayın Fedai AKIN ve Kaymakamımız Sayın Vehbi BAKIR makamlarında ziyaret edildi. İkinci gün koordinatör olarak ilçemize gönderilen 201 bin Avroluk proje bütçesinin Avrupa Birliğinin yeni kararları gereği proje ortaklarına nasıl dağıtılacağı konuları görüşüldü. Öğleden sonra Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi ve Reşadiye Kazım Yılmaz İlk/Ortaokulları ziyaret edilerek misafirlerimize ülkemiz ve eğitim sistemimiz hakkında bilgiler verildi. Daha sonra Knidos gezisi yapıldı.  12/12/2015 Cumartesi günü ise sertifika töreninin ardında Datça ve Marmaris gezisi ile misafirlerimiz memnun bir şekilde ülkelerine uğurlanmıştır. 

Erasmus+ Programı;

Eğitim, gençlik ve spor alanındaki projeleri destekleyerek; Avrupa’da; iş piyasalarının ve rekabetçi bir ekonominin ihtiyaç duyduğu becerilere sahip beşeri ve sosyal sermayenin gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Yenilik ve İyi Ugulama Değişimi İçin İşbirliği (KA2)

• Stratejik Ortaklıklar • Bilgi Ortaklıkları

• Sektörel Beceri Ortaklıkları • Gençlik alanında Kapasite Geliştirme Stratejik Ortaklıklar

Amaç

• Eğitim, öğretim ve öğrenme süreçlerinin kalitesinin artırılması,

• Kurumsal modernizasyon ve toplumsal yenilik getiren deneyimlerin uygulamaya geçirilmesi,

amacıyla;

– Eğitim ve öğretim alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlara

– Farklı sosyo-ekonomik sektörlerde aktif olan işletmelere,

– Kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarına işbirliği yapma fırsatı sunmaktadır.

Stratejik Ortaklıklar katılımcı kuruluşların,

• uluslararası işbirliği konusunda tecrübe kazanmalarına

• kapasitelerini güçlendirmelerine

• yüksek kaliteli yenilikçi ürünler üretmelerine olanak sağlamaktadır.

Stratejik Ortaklıklar - Okul Eğitimine Özgü Amaç

Farklı ülkelerdeki;

• okullar, • yerel/bölgesel eğitim kuruluşları,

• öğretmen eğitimi veren kuruluşlar ve diğer kuruluşlar arasında deneyim paylaşımı, yeni uygulamalar geliştirmek, transfer etmek ve bu uygulamaları hayata geçirmek

Faaliyetler, Avrupa 2020 Stratejisi/Eğitim ve Öğretim (ET) 2020 Çerçevesi kapsamındaki önceliklere dayanacaktır.

Özellikle:

• Erken okul terkinin azaltılması

• Temel becerilerin geliştirilmesi

• Erken çocukluk eğitimi ve bakımı alanında kalitenin artırılması

• Öğretmenlerin mesleki yeterliliklerinin güçlendirilmesi 

Avrupa Birliği Erasmus+ Kapsamında

Okul Eğitimi İçin Stratejik Ortaklıklar

SPORLA ÖĞRENELİM’ (LEARNING THROUGH SPORTS)

Proje Kodu: 2015-1-TR01-KA201-021520

Proje Başlangıç: 01-09-2015

Proje Bitiş: 01-09-2017

Proje Kısaltması: LETS

Proje Koordinatörü: Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Proje Türkiye Ortağı: Dalaman Öztaş Anadolu Lisesi

Projeye Üye kurumlar ve ülkeler;

ÇEK CUMHURİYETİ

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická

Kurum Türü:Sağlık Meslek Lisesi

İTALYA

Scuola secondaria di primo grado Borgese

Kurum Türü: Ortaokul

POLONYA

Union of Associations MULTIKULTURA

Kurum Türü: Eğitim Alanında Faaliyet Gösteren STK

YUNANİSTAN

Directorate Of Secondary Education Of Magnesia

Kurum Türü: Magnesia Ortaöğretim Müdürlüğü

YUNANİSTAN

Geniko Lykeio Neas Ionias Magnisias

Kurum Türü: Lise

Projemiz Erasmus+ Stratejik ortaklıklar Okul Eğitimi alanında toplam ön başvuruyu geçen 829 proje arasında ilk 49 proje arasına girmeyi başarmıştır. Ayrıca Karma Stratejik ortaklıklar arasında 90 puan alarak kabul edilen 17 proje arasına girmeyi başarmıştır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz , Muğla ilinde koordinatör ülke olarak projesi onay alan tek kurumdur.

 PROJE ÖZETİ;

Günümüzde, bilişim ve iletişim teknolojisinin eğitim sürecine kazandırdığı katkılar oldukça önemli boyutlara ulaşmış ve toplumun her alanında gelişmişlik, toplumun daha üretken olması için, hızla artan bir şekilde önem kazanmıştır. Küreselleşen dünyamızda teknolojinin yanı sıra eğitimli insan gücünün önemi ön plana çıkmaktadır. Çağın gerektirdiği eğitimle donanmış ve daha üretken bireyler yetiştirmek, eğitimin temel fonksiyonu haline gelmiştir.

Bu yüzden okul dışı eğitim, öğrencilerimizin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmeleri sağlayıcı nitelikte, çeşitli süre ve kademelerde, yaşam boyu eğitim-öğretim, rehberlik ve uygulama etkinlikleri sağlaması açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir.

Spor gençlerin fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimini olumlu yönde etkilediğinden onların ruhsal gelişimlerinde de önemli yere sahiptir. Spor aynı zamanda onlara hayat boyu sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırır. İşte bu yüzden biz, projemiz “Sporla Öğrenelim” vasıtasıyla okul ve kuruluşlarımızda sporu yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Sporun öğrencilerdeki (özellikle özel ihtiyaç sahibi öğrenciler ve engelli öğrenciler) devamsızlık oranını azaltmada, katılım ve uyumu artırmada, kendine güveni yükseltmede ve motor becerileri geliştirmede önemli bir rolü olduğuna inanıyoruz.

Bu proje aynı zamanda takım çalışması, kurallara uyma, başkalarına saygı ve liderlik gibi sportif değerleri olumlu bir şekilde okul ortamına yansıtacaktır.

Ayrıca toplumumuzdaki kültürel çeşitliliğin artması, kültürel ve dil farklılıklarının ötesinde Avrupa Birliği’ne olan farkındalığı desteklemek, ırkçılığı, ön yargı ve yabancı düşmanlığını yok etmek için spor ile öğrenme daha önemli hale gelmektedir.

Projemiz “Sporla Öğrenme” ile aşağıdaki hedeflere ulaşmayı amaçlıyoruz:

- Farklı AB Okul ve kuruluşlarındaki akademik kariyer, hayat boyu öğrenme ve yaygın eğitim metotlarının okul müfredatına dahil edilerek iyi spor uygulamaları örneklerinin paylaşımı ve değişimiyle Avrupa Birliği ülkeleri arasında iş birliğini desteklemek

- Okullara olan ilgiyi artırmak ve geliştirmek, eğitim alanındaki spor becerilerinin uygulanmasını sağlamak ve öğrencilerin devam seviyelerini yükseltmek,

- Girişimcilik eğitimini; yeni metot ve teknikler geliştirerek gençler arasındaki sosyal girişimciliği desteklemek

- Gençlerin/Öğrencilerin iş bulabilme oranını artırmak için spor alanındaki var olan potansiyellerini ortaya çıkartmak ve bu konuya olan ilgilerini araştırmak,

-Spor aktiviteleri vasıtasıyla, göçmen yabancı düşmanlığı ve ön yargıyı yok ederek öğrencilerin entegrasyonunu sağlamak,

- Sağlıklı yaşam tarzını ve alışkanlığını desteklemek ( Obezite, aşırı kiloya bağlı rahatsızlıklar ve yabancı madde kullanımını vb. önlemek ve engellemek)

- Katılımcı ülkelerin milli sporlarını ve sporcularını yakından tanımak ve tanıtmak,

 Projemizde 7 farklı bölgeden 7 eğitim kuruluşu yer almaktadır: 1 Milli Eğitim Müdürlüğü, 1 STK, 1 Lise, 2 ortaokul ve 1 Sağlık Meslek Lisesi yer almaktadır.

Proje ortaklığında proje tecrübesi ve zengin geçmişe sahip 7 farklı eğitim kuruluşu yer aldığından, bu değerlerin harmanlanması ve uyumu bu proje ile yeni bir vizyon kazanacaktır. Ve ayrıca bu değerlere öğretmenler, öğrenciler ve aileleri veya herhangi bir Hayat Boyu Öğrenme öğrenicisinin ulaşabilmesi sağlanacaktır. Yaklaşık 124 öğrenci, 158 öğretmen, eğitmen ve yönetici doğrudan aktif olarak proje hareketlilik ve aktivitelerine katılacaktır.

Proje Süresince Hedeflerimize Ulaşmak İçin Aşağıdaki Aktiviteleri yapmayı Planlıyoruz:

-Bilgi toplamak amacıyla öğretmen, öğrenci, öğrenici ve proje aktivitelerinde yer alan diğer katılımcılar ile görüşmeler yapıp bilgi toplamak. Bu faaliyet aktivitelerin yeterince iyi organize edilip edilmediğini, yeterince profesyonel olup olmadığını ve onların isteklerine ne denli cevap verdiklerini ölçecektir.

 

- Ayrıca proje faaliyetlerinin tamamını kapsayan (bir belgesel film), kaliteli boş vakit değerlendirme kitapçığı hazırlanacak,

-Proje sonunda yaygınlaştırmayı artırıcı bir konferans düzenlenecek,

-Yenilikçi fikirlerin okul müfredatlarına entegrasyonu sağlanacaktır,

Spor gençlerin fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimini olumlu yönde etkilediğinden, onların ruhsal gelişimlerinde de önemli yere sahip olduğundan projemiz olabildiğince çeşitli ve en üst seviyede farklı öğrencilere ulaştırılmaya çalışılacaktır. Ayrıca, sporun fiziksel olarak iyi bir yapıya sahip olmanın yanında ulaşılan eğitimsel faydaları azımsanamayacak kadar çoktur.

Bu proje ayrıca hem eğitimcilerin hem de öğrenci ve öğrenicilerin iletişim ve kişisel becerilerini geliştirmek için iyi bir fırsat olacaktır. Öğrenci ve öğretmenler arasındaki eşsiz tecrübe onların ufuklarını ve düşüncelerini genişletecektir.

Bu proje aynı zamanda okuldaki spor becerilerinin yaşam boyu öğrenmeye dâhil edilmesini sağlayacak ve bu konuda tamamlayıcı bir rol oynayacaktır.

Proje Ekibi / Görevi

Fedai AKIN Proje Yöneticisi /İlçe Milli Eğitim Müdürü

Halil İbrahim GÜL Proje Genel Koordinatörü/İngilizce Öğretmeni

Dilek GÜL Proje Mali ve E-Twinning Koordinatörü/İngilizce Öğretmeni

Cem ATAY Proje BT Uzmanı/Bilişim Teknolojileri Öğretmeni 

Murat KARSLI Proje Spor Uzmanı/ Beden Eğitimi Öğretmeni

14-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-2015

14-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-201514-12-2015

Eski Datça Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi No 12/1 DATÇA/MUĞLA - 02527122340

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.